@

Cum vă putem ajuta?

FINDER ECHIPAMENTE srl

Str. Clujului nr. 75F, 401180
Turda - România

Numar de telefon:
+40 264 403 888

Ai nevoie de asistență / informații?

SCOPURI ȘI METODE PRIVIND UTILIZAREA INFORMAȚIILOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE Informațiile personale furnizate gratuit de dumneavoastră, cu acordul dumneavoastră expres, vor fi utilizate pentru următoarele scopuri: a) Pentru a vă oferi serviciul indicat anterior (denumit în continuare "Serviciu") și ales în mod liber de către dumneavoastră și pentru a permite societății Finder SpA să efectueze sondajul referitor la serviciul primit. b) Să furnizeze informații de marketing și / sau promoționale și să vă trimită materiale publicitare despre produse, servicii și alte activități desfășurate de Finder S.p.A., rețeaua de vânzări și companiile care aparțin Grupului Finder. Prelucrarea informațiilor personale pentru fiecare dintre scopurile de mai sus va fi efectuată cu ajutorul hârtiei, mijloacelor automatizate și tehnologiei informației și, în special, prin poștă electronică, telefon și fax. CONSECINȚELE REFUZULUI DUMNEAVOASTRĂ ÎN A FURNIZA INFORMAȚII PERSONALE Vi se solicită întotdeauna să furnizați informațiile dumneavoastră personale, deoarece orice refuz în furnizarea datelor marcate drept „obligatorii” cu un asterisc va face imposibilă furnizarea serviciului solicitat. DIVULGAREA INFORMAȚIILOR CĂTRE ALTE PĂRȚI Informațiile personale colectate atunci când vă înregistrați, pot fi utilizate de persoanele desemnate să gestioneze astfel de date, de asemenea terți, în legătură cu gestionarea Serviciului solicitat și activitățile de marketing programate, precum și de către persoana sau persoanele responsabile cu prelucrarea datelor sau entitățile cărora le sunt comunicate astfel de date, după cum se stipulează mai jos. TRANSFERUL DE INFORMAȚII PERSONALE CĂTRE PĂRȚI TERȚE Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi partajate cu terțe părți dacă acest lucru este cerut de lege, sau pentru a respecta ordinele emise de autoritățile publice sau pentru a exercita un drept în materie judiciară. Mai mult, sub rezerva consimțământului dumneavoastră, informațiile dumneavoastră personale pot fi comunicate și rețelei de vânzări Finder S.p.A. și altor companii aparținând grupului Finder pentru a fi utilizate în scopuri legate de promovarea produselor și serviciilor. ORGANIZAȚIA RESPONSABILĂ CU PRELUCRAREA DATELOR Organizația responsabilă cu prelucrarea datelor este Finder S.p.A. cu sediile la nr. 14 via Drubiaglio, 10040 Almese (Torino). DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ În conformitate cu art. 7 din Decretul legislativ nr. 196/2003, aveți dreptul de a accesa informațiile dumneavoastră personale și de a obține, fără întârziere, actualizări sau anulări ale acestora, în cazul utilizării lor cu încălcarea legii. Puteți refuza să permiteți utilizarea informațiilor dumneavoastră personale în scopuri comerciale sau publicitare și să solicitați lista completă actualizată a tuturor persoanelor responsabile cu prelucrarea datelor, scriind către Finder S.p.A. - la via Drubiaglio, 14 - 10040 Almese (Torino). Art. 7. DREPTUL DE ACCES LA INFORMAȚII PERSONALE ȘI ALTE DREPTURI 1. Părțile interesate au dreptul la confirmarea existenței oricăror informații personale care le privesc, chiar dacă nu sunt încă înregistrate, și transferul acestora într-o formă inteligibilă. 2. Părțile interesate au dreptul de a obține informații cu privire la: a) sursa informațiilor personale; b) scopurile și metodele de utilizare a acestora; c) logica aplicată în cazul utilizării electronice; d) informații care identifică posesorul datelor, personalul responsabil și reprezentantul desemnat în conformitate cu articolul 5, clauza 2; e) persoanele, organizațiile sau categoriile de persoane sau organizații cărora le pot fi comunicate informațiile personale sau care pot intra în posesia acestor date, în calitate de reprezentant desemnat pe teritoriul țării, manageri sau agenți. 3. Părțile interesate au dreptul să facă solicitări de modificare pentru: a) actualizarea, revizuirea, corectarea sau, dacă este solicitat, completarea informațiilor personale; b) anularea, transformarea într-o formă anonimă sau blocarea informațiile personale gestionate cu încălcarea legii, inclusiv cazurile în care informațiile păstrate nu sunt necesare în scopurile pentru care datele au fost colectate sau prelucrate ulterior. (4) Părțile interesate se pot opune, integral sau parțial: a) din motive justificate, la orice prelucrare a informațiilor lor personale, chiar și atunci când este relevantă pentru scopurile pentru care au fost colectate; b) la orice prelucrare a informațiilor lor personale în scopul trimiterii de materiale publicitare, materiale de marketing direct, cercetare de piață sau informații legate de vânzări.